Troppen

Troppen er for 5.klasse-10. klasse.

Vi gjør mange spennende ting og tar flere ferdighetsmerker. Vi har 1 tur i måneden.

Ta kontakt med Troppsleder Charlotte på chgarder@online.no eller 90579565